DÜNYA’NIN EN BÜYÜK DERSİ

Dünyanın En Büyük Dersi, tüm dünyadaki çocuklara Küresel Amaçlar‘ı anlatarak, 2015’in Eylül ayındaki lansmanından bu yana 130’dan fazla ülkeye ve milyonlarca çocuğa ulaşıyor.

Öğretmenlerin derslerini desteklemek ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile ilgili öğrencileriyle projeler yürütmelerini sağlamak amacıyla nitelikli ve yaratıcı problem çözme becerilerini geliştiren kaynaklar üretiyoruz. Kaynaklarımızın özünde Aardman Animasyon‘un canlandırdığı ve Emma Watson, Serena Williams ve Malala Yousafzai gibi tüm dünyada öğrencilerin bildiği ve saygı duyduğu ünlüler aracılığıyla tanıtılan, eğitim lideri Sör Ken Robinson tarafından yazılmış animasyon filmleri yer alıyor. Bu filmler, Küresel Amaçlar için bir bağlam oluşturur, öğrencilere yaratıcı güçlerini kullanmaları ve harekete geçmeleri için ilham verir.

Platformdaki tüm içerikler “Ticari olmayan Creative Commons Lisansı” altında “Açık Kaynak” olarak lisanslanmıştır. Bu sebeple sizlerden, içerikleri “ticari amaçla kullanım dışında” paylaşmanızı, denemenizi ve bizlere geri bildirim vermenizi diliyoruz.

Project Everyone tarafından üretilen bu platform UNICEF, UNESCO gibi pek çok sivil toplum kuruluşu, özel sektör kuruluşu ve vakıf ile ortaklaşa yürütülmekte ve çok farklı kanaldan öğrencilere ulaştırılmaktadır. Ülkelerin eğitim bakanlıkları her yıl Dünya’nın En Büyük Dersi’ne katılmak üzere davet edilir. Dünya’nın En Büyük Dersi’nin Türkçe içerikleri ise “Herkes için Nitelikli Eğitim” hakkını tüm Türkiye’de mümkün kılmaya çalışan bir sosyal girişim olan SOGLab Sosyal Girişim Laboratuvarı tarafından “gönüllülük esasıyla” tasarlanmakta ve küresel platformda olduğu gibi “Açık Kaynak” prensibiyle “Hedefler için Ortaklıklar” yapılarak yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır.

 

Neslimiz, yoksulluğu ve iklim değişikliğini çok geç olmadan sona erdirebilecek son nesil olabilir.

Ban Ki-Moon

Birleşmiş Milletler
2007-2017 Dönemi
Genel Sekreteri

Start typing and press Enter to search