Başvurular nasıl değerlendiriliyor?

 In

Başvurular DEBD Ekibi tarafından ilk olarak başvuru formu içeriklerinden başlanılarak değerlendiriliyor. Tüm başvurulardan belirli sayıda aday ikinci aşama olan Skype Görüşmeleri‘ne kalıyor. İkinci Aşama’da amaç adayların kişisel özellikleri, çalışma disiplinleri hakkında daha ayrıntılı bilgi sahibi olmak. Ardından başvuru süreci boyunca ihtiyaç duyulan gönüllü sayısı kadar aday DEBD Gönüllülük Programı’na davet ediliyor.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search