Dünya’nın En Büyük DersiSürdürülebilir Kalkınma Hedefleri‘ni tüm Türkiye’deki öğretmenlere,
çocuklara ve gençlere tanıtır ve onları aşırı yoksulluğu sona erdirmeleri, eşitsizlik ve adaletsizlik
ile mücadele etmeleri ve iklim değişikliğini düzeltmeleri
 için harekete geçirmeye çalışır.


* Project Everyone tarafından UNICEF‘in desteğiyle hayata geçirilen The World’s Largest Lesson,
“Açık Kaynak” prensibiyle SOGLab Sosyal Girişim Laboratuvarı tarafından hayata geçirilmekte ve
kültürel öğrenme dinamiklerine uygun hale getirilmektedir.

Facebook | Twitter | Instagram | Mail